foto: Echelon Front / Jocko Willink
28/2/2019

Lederskap, kommunikasjon, buss og Navy SEALs

Denne tilsynelatende tilfeldige kombinasjonen har vært en kilde til både kunnskap, selv-refleksjon og underholdning de siste to ukene. I løpet et ti-talls buss-, tog- og gåturer har jeg lyttet til to ex-Navy SEALs offiserer om lederskapsprinsipper tatt ut av krigføring og puttet inn i management consulting.

Ute i kamp vil utallige problemer hope seg opp i snøballeffekt, hver eneste utfordring vil være kompleks i seg selv og de vil alle kreve din oppmerksomhet. Som leder må man huske å holde seg rolig og foreta de beste avgjørelsene. For å gjøre dette bruker SEALs «prioriter, utfør». De verbaliserer dette prinsippet gjennom å si «Slapp av, se deg rundt, ta en avgjørelse.»

There are no bad teams, only bad leaders.

Det finnes ingen dårlige lag, kun dårlige ledere. Dette kan anses som mantraet til «Extreme Ownership», en bok skrevet av Jocko Willink og Leif Babin. To ex-Navy SEALs offiserer som begynte et management consultant-selskap der de rådfører ledere i alt fra startups til Fortune 500-selskaper med prinsipper og lærdommer fra sin tid i militæret og fra sine oppdrag i Ramadi, Irak.

Boken er en blanding mellom gripende historiefortelling, business-cases og prinsipper for lederskap - som fungerer i begge scenarioene. Dette er noen av mine takeaways.

"Lead down the chain of command"

Et enkelt prinsipp for lederskap. Dersom ikke ditt team gjør det du trenger at de skal gjøre så må du først se på deg selv. Kanskje de ikke forstår det store bildet, strategien, eller ikke helt vet hva de skal gjøre? Hvem sin skyld er dette?

I stedet for å skylde på teamet for å ikke forstå strategien, bør du kanskje se på hvordan du som leder kan kommunisere tydeligere og enkelere, slik at ditt team forstår hva som forventes av dem og hva de prøver å utrette.

"As a leader, you must explain not just what to do, but why. Find out if you don’t know."

En god leder sier ikke bare hva som må gjøres, men også hvorfor. Dersom alle nivåene i et selskap forstår hvorfor noe gjøres og har troen på at det virker, så vil de sammen kunne overvinne utfordringer, se løsninger og til slutt nå målet.

På samme måte må mellomledere alltid stille spørsmål oppover. Hvis du får en oppgave du ikke forstår eller ikke har troen på, ikke bare nikk og smil. Det er ditt ansvar å finne ut og forstå oppgaven – still spørsmål slik at du kan kommunisere dett evidere med entusiasme og drive til å fullføre på best mulig måte. Dette vil smitte de rundt deg, gi deg bedre kontroll og tillitt både oppover og nedover kjeden i organisasjonen.

"Lead up the chain of command"

Får du ikke svar fra din sjef i tide? Gir du opp da?

Det er ikke alltid du kan, eller burde skylde på sjefen. Finn løsningen selv ved å samle kritisk informasjon, hvem som kan hjelpe deg og ta en avgjørelse du kan stå for. Fortell din overordnede hva du kommer til å gjøre, ikke bare spør hva du skal gjøre. Du er i posisjonen fordi noen har tro på dine egenskaper. Dersom du bare venter på en IKEA-instruks er det kanskje ikke viktig at det er akkurat deg i denne rollen. Ta eierskap og initiativ. 

"Extreme Ownership"

For ledere så er ydmykheten til å innrømme feil, eie dem og lage en plan for å bli bedre, en av de viktigste prinsippene for suksess. De beste lederne er ikke drevet av egoisme eller personlige agendaer - de beste lederne har fokus på oppgaven og hvordan den best kan løses.

Uansett hva ditt team gjør, så er det ditt ansvar som leder å sørge for at det går som det skal. Slutt å skyld på andre for at målet ikke ble oppnådd. Det er ditt team, du har ansvaret for å tilrettelegge, gi veiledning og retning for å fullføre. Dersom det ikke lykkes, er det du som har skylden. Ingen andre. Det er dette de kaller «Extreme Ownership». 

Det er enkelt å skylde på andre, eksterne faktorer eller kanskje til og med skjebne og tilfeldigheter. Dette er helt normalt. Menneskelig. Men "Extreme ownership" handler om å fullt og holdent ta ansvar for ditt team sine handlinger, suksess eller ikke. Det er nok en grunn til at boken har "Extreme" i navnet...

Hvordan lese bøker med øynene lukket

Nå er jeg ikke verdens mest ivrige person når det kommer til å lese bøker, men i år tok jeg steget… eller noe i nærheten. I våres begynte jeg å bruke Audible til å lytte til lyfbøker på bussen, på tog, da jeg var ute og gikk, i sofaen (hvis den var spennende nok) og egentlig der det passet seg. Grunnen til dette var fordi jeg ønsket å tilegne meg kunnskap gjennom bøker, men vet godt med meg selv at jeg ikke liker å lese. Pluss at jegønsket å gjøre noe med dødtiden som tilhørte kollektiv trafikk og bevegelse fra A til B.

Jeg kan anbefale å ta en lytt, eller lese "Extreme Ownership", uavhengig om du er i en lederrolle i dag eller ikke. Den kan til tider virke litt USA-patriotisk, men det er nesten å forvente av en Navy SEAL. Avslutningsvis vil jeg faktisk anbefale å lytte til den, om så bare på grunn av Leif Babins stemme - som like godt kunne vært Batman sin. Det er gøy.

< SE ALLE TANKER
karl.myrvang (at) gmail.com
Facebook / LinkedIn / Instagram